Vi samarbetar med

 • Skandia
 • SEB Trygg Liv
 • SPP Liv
 • Länsförsäkringar
 • Folksam
 • Royal Skandia
 • Skandia Life
 • Danica
 • DKV Hälsa
 • Trygg-Hansa
 • EURO Accident
 • NPG Life & Pension, Sweden
 • Movestic
 • Solidar fondservice
 • Salus Ansvar
 • AMF
 • Cicero
 • Alecta