Tjänster

ETOS Försäkringsmäklare AB ska, som din partner, hjälpa dig att hitta den optimala försäkringslösningen och se till att det vid varje tidpunkt ha ett väl anpassat försäkringsskydd. Vi arbetar med privatpersoner, mindre företag och dess ägares personal-/personrelaterade försäkringar.

Vi arbetar främst i mellansverige men har du behov av specialisthjälp, så kan vi stå till tjänst oavsett var i Sverige du befinner dig.

Vad vi gör

ETOS ger dig en objektiv genomgång av din nuvarande försäkringssituation och hjälper dig att upptäcka eventuella brister i skyddet eller behov av förändringar med utgångspunkt från din nuvarande familjesituation och med hänsyn till vad du uppfattar som viktigt.

Företagare hjälps att planera sin pension och de anställdas tjänsterelaterade försäkringar. Vi hjälper våra kunder att fylla i krångliga blanketter och med kontakten med försäkringsbolagen. Kort sagt allt som kan upplevas besvärligt.

Tillgänglighet är mycket viktigt och vi finns alltid till hands för att ge dig den information du behöver eller svara på frågor så att du ska känna att ETOS är din naturliga kontakt i försäkringsfrågor.